PF 2018

Děkujeme všem našim milým hostům za návštěvu a doufáme, že na nás v příštím roce budete rádi vzpomínat, nebo ještě lépe, nás opět navštívíte. Přejeme všem radostný závěr tohoto roku a šťastný start do roku nového.